Servicii

Mediem disputele si neînţelegerile dintre soţi privitoare la:
a) Divort, (divort prin mediere)
b) Partajul de bunuri comune,
c) Întocmirea unui plan parental
f) Orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii,

Divortul prin mediere, are anumite avantaje fata de procesul clasic in instanta.
Durata redusa.
Reduce stresul prin care trec parintii si copii, in cazul unui proces.
Prin mediere, se incearca reducerea starii conflictuale, dintre parinti, se pune accent pe interesul superior al copiilor/ minorilor.
Se stabilesc niste reguli de comunicare intre parinti, precum si un plan parental detaliat, care va trebui sa fie respectat de ambii parinti. Divortul prin mediere este mai putin costisitor decat un proces in instanta.

Divortul prin mediere este mult mai rapid si se desfasoara intr-un cadru privat si confidential.

Art. 16, NCPP Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata daca:
g) a fost retrasa plangerea prealabila, in cazul infractiunilor pentru care retragerea acesteia inlatura raspunderea penala, a intervenit impacarea ori a fost incheiat un acord de mediere in conditiile legii.

Conform legii 192/2006, medierea este posibila in “cauzele penale care privesc infractiuni pentru care potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala” (art 67,alin.1)

Infractiunile pentru care medierea este posibila:
Lovirea sau alte violente
Vatamare corporala din culpa
Amenintarea
Hartuirea
Violul alin. 1 si 2
Agresiune sexuala alin 1.
Hartuire sexuala
Violare de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vietii private
Divulgarea secretului profesional
Abuz de incredere prin fraudarea creditorilor
Violarea secretului corespondentei

Cand poate interveni acordul de mediere?
Daca acordul de mediere a fost incheiat in faza urmaririi penale, procedurile penale sunt oprite si partile solicita consfintirea acordului de catre instanta/notar.
Daca acordul de mediere a fost incheiat in faza de judecata, inculpatul este achitat si acordul este pus in executare.
Acordul de mediere poate interveni si inaintea depunerii plangerii prealabile, daca partea vatamata nu doreste sa sesizeze organele de cercetare penala sau faptuitorul nu doreste sa riste sesizarea organelor de cercetare penala.

Conform legii, mediem dispute si litigii in drept civil

Mediem dispute in urmatoarele domenii din dreptul civil:
- granituire,
- revendicare,
- evacuare,
- pretentii,
- obligatia de a face,
- partaje,
- partajarea bunurilor mobile si imobile,
- succesiuni (partajarea bunurilor succesorale),
- executarea contractelor de diferite tipuri (vanzare-cumparare cu plata in rate, inchiriere, leasing, de imprumut, de folosinta),
- executarea obligatiilor de alta natura decat cele contractuale,
- executari silite,
- stabilirea situatiei daunelor materiale si/sau morale,
- uzucapiuni sau accesiuni imobiliare in contradictoriu cu o persoana fizica,
- in domeniul asigurarilor

Mediem dispute si litigii comerciale in urmatoarele spete:
- Derularea,executarea si rezilierea contractelor,
- Interpretarea clauzelor contractuale,
- Orice tip de conflict aparut pe perioada derularii contractelor de natura comerciala,
- Pretentii comerciale izvorate din neexecutarea, executarea cu intarziere, sau executarea defectuoasa a contractelor,
- Contracte comerciale in desfasurare, dar si contracte ajunse la finalul executarii lor si asupra carora exista neintelegeri,
- Conflictele ivite intre societatile comerciale partenere, conflictele aparute in interiorul acestora precum si conflicte aparute intre societati comerciale persoane juridice si persoane fizice (in calitate de beneficiari, prestatori, etc).

Mediem dispute si litigii in domeniul bancar, referitoare la clauze, comisioane sau bobanzi.
Aveti un litigiu bancar, atunci puteti apela la mediere, pentru a va solutiona rapid si convenabil problemele. In loc sa pierdeti timpul prin instante, puteti solutiona favorabil disputa dumneavoastra, procedura este rapida si confidentiala.

Litigii sau conflicte ce pot fi reclamate de catre clienti:
- Dobanzi calculate gresit,
- Cresterea nejustificată a dobanzilor si a comisioanelor pe perioada derulării contractului,
- Introducerea de noi comisioane nestipulate in contract,
- Necomunicarea majorării ratei dobanzii si a comisioanelor,
- Modificarea clauzelor contractuale fara acordul partilor si fara a fi semnate actele aditionale de ambele parti,
- Fraude bancare,
- Inregistrarea nejustificata ca rau platnic la Biroul de Credit,
- Clauzele abuzive din contractele existente,
- Renegocierea contractelor de credit,
- Alte tipuri de conflicte financiar bancare,

Litigii sau conflicte ce pot fi reclamate de catre banca:
- Neplata la timp de catre clienti a ratelor la credite,
- Achitara cu intarzierea in mod repetat a ratelor si a dobanzilor,
- Refuzul clientilor de a achita dobanzile si majorarile calculate legal,
- Litigii intervenite între bănci şi colaboratorii externi,
- Renegocierea contractelor de credit,
- Alte tipuri de conflicte financiar bancare.

Medierea poate solutiona conflicte de munca ce privesc:
- aspecte legate de continuarea, incetarea sau derularea unui contract individual de munca
- aspecte legate de contractele colective de munca
- aspecte legate de conflicte ce apar intre colegi sau departamente

Medierea conflictelor de munca poate interveni atat inainte de declansarea unui proces in fata instantelor de judecata cat si dupa ce s-a formulat: cerere de chemare in judecata, apel sau recurs.